Entries by Obecný úrad

Príhovor starostu pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky

Vážení hostia, vážení páni, vážené dámy, milí rodáci a spoluobčania! Kolískou každého človeka je jeho rodný kraj, miesto kde sa narodil, prežil svoje detstvo, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Je to miesto, kde sa s láskou vracia, skúma a hodnotí premeny, ktoré vznikli z tvorivej práce predchádzajúcich generácií i terajších súčasníkov. […]

,

Pozvánka na Dary zeme

Dozorný výbor Spotrebného družstva Jednota vo Vydrníku v spolupráci s Obecným úradom Vydrník vás pozýva dňa 22. septembra 2019 na XI. ročník podujatia Dary zeme. Podujatie sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Skautskej klubovne vo Vydrníku, kde sa bude súťažiť o najzaujímavejšie tvary a veľkosti plodín vypestovaných vo vydrníckych záhradách. Príďte, doneste, pokochajte sa a podeľte sa o svoju radosť. Šikovné gazdinky a pekárky […]

,

Dodatok č.1

Dňa 16.8. bol OZ schválený Dodatok č.1 k VZN obce Vydrník o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom klube č. 3/2018. Dodatok si môžete pozrieť tu: