Entries by Obecnyurad - sekretariat

,

Počet obyvateľov obce

Zverejnenie Obec Vydrník oznamuje počet obyvateľov obce v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Počet obyvateľov obce Vydrník ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022: 1306 obyvateľov (k 10.6.2022).         […]