Entries by Obecný úrad - starosta

Vakcinácia líšok proti besnote

Vakcinácia líšok proti besnote Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje orálnu vakcináciu líšok proti besnote, ktorá sa uskutoční letecky v dňoch od 4. apríla 2022 až 25. apríla 2022 (posun termínu je možný podľa vývoja počasia). Vážení občania, štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu piatu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti […]