Entries by Obecný úrad - starosta

,

Pozvánka na Dary zeme

Kultúrno-športová komisia vo Vydrníku v spolupráci s Obecným úradom Vydrník vás pozýva dňa 20. septembra 2020 na XII. ročník podujatia Dary zeme. Podujatie sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Skautskej klubovne vo Vydrníku, kde sa bude súťažiť o najzaujímavejšie tvary a veľkosti plodín vypestovaných vo vydrníckych záhradách. Príďte, doneste, pokochajte sa a podeľte sa o svoju radosť. Šikovné gazdinky a pekárky prineste zo sebou na […]

,

Aktuálne opatrenia Covid-19

  Aktuálne opatrenia proti COVID-19 od Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 01.09.2020   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_hranice_10_9.pdf   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia) http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf  

,

Benefičný cyklopretek

Kultúrno-športová komisia pri OZ vo Vydrníku Vás srdečne pozýva na „ Benefičný cyklopretek “ ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.09.2020 o 13:00 v priestoroch skautskej klubovne a na námestí vo Vydrníku Štartovné: 10 € osoba Pre všetkých účastníkov bude pripravené občerstvenie … Výťažok z pretekov bude použitý na rehabilitačnú liečbu Žiadame všetkých o dodržiavanie bezpečnostných […]

,

Návrh CP ŽSR pre GVD 2020_2021 počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR

V prílohách Vám poskytujeme návrh Cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja po zapracovaní nových polôh vlakov osobnej dopravy počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR. S novým GVD dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji. V Poprade sa dnešné cca 6-minútové prestupy […]