Entries by

,

MOPS Vydrník

Hlavný cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Projekt bude trvať od septembra 2019 do augusta 2021. Nenávratný finančný príspevok: 193 501,60 EUR Projekt je dopytovo – orientovaný.   Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR   Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho […]

,

Deň obce Vydrník

Obec Vydrník vás pozýva na spoločenské podujatie Deň obce Vydrník. Podujatie sa bude konať 07.09.2019 (sobota) v areáli základnej školy. Vstupenky si môžete zaobstarať v predpredaji za 3 eurá na OcÚ vo Vydrníku do 30.08.2019, takto zakúpené vstupenky zahŕňajú aj občerstvenie vo forme guľáša a nápoja.  Vstupenky sa budú predávať aj v deň konania a […]