Entries by Obecný úrad - starosta

,

RFKÚ vo Vydrníku

RKFÚ vo Vydrníku oznamuje, že od 15.októbra až do odvolania platí na Slovensku všeobecný zákaz verejných podujatí.  Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie. Preto na sv. omšu môžu prichádzať iba 4 laici. Dnes a zajtra nech sa sv.omše  zúčastnia štyria členovia z rodín za ktorých sa bude slúžiť úmysel podľa […]

,

Nové opatrenia proti ochoreniu COVID – 19

Informácie ohľadom nových opatrení proti ochoreniu covid 19             – Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. – Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, […]

,

Vakcinácia líšok proti besnote

Vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch od 05.10.2020 – 26.10.2020 (posun je možný podľa vývoja počasia) Vážení občania, štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu druhú  sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (svetová zdravotnícka organizácia). Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej republiky […]

,

Pozvánka na Dary zeme

Kultúrno-športová komisia vo Vydrníku v spolupráci s Obecným úradom Vydrník vás pozýva dňa 20. septembra 2020 na XII. ročník podujatia Dary zeme. Podujatie sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Skautskej klubovne vo Vydrníku, kde sa bude súťažiť o najzaujímavejšie tvary a veľkosti plodín vypestovaných vo vydrníckych záhradách. Príďte, doneste, pokochajte sa a podeľte sa o svoju radosť. Šikovné gazdinky a pekárky prineste zo sebou na […]

,

Aktuálne opatrenia Covid-19

  Aktuálne opatrenia proti COVID-19 od Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 01.09.2020   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_hranice_10_9.pdf   Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia) http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf