Kultúrno-športová komisia pri OZ vo Vydrníku Vás srdečne pozýva na
„ Benefičný cyklopretek “
ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.09.2020 o 13:00
v priestoroch skautskej klubovne a na námestí vo Vydrníku
Štartovné: 10 € osoba
Pre všetkých účastníkov bude pripravené občerstvenie …
Výťažok z pretekov bude použitý na rehabilitačnú liečbu
Žiadame všetkých o dodržiavanie bezpečnostných opatrení súvisiace s pandémiou COVID 19

Tlač