Archív rubriky: Aktuality

Prezidentské voľby 16.03.2019

Prezidentské voľby  2019  16.03.2019 Informácie pre voliča 2019 –  Prezidentské voľby 2019 Oznam  –  zapisovateľ okrskovej volebnej komisie – Vydrník – info Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY      link  –   KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝSLEDKY VOLIEB  1.kole

Liturgické oznamy

P1110314

        V  týždni od     11  –  17 marca   2019  budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:         11.03 .2019   o  17.30  Utorok:            12.03.2019  o 15.30

Voľné pracovné miesto

OBEC VYDRNÍK informuje o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade na pracovnú pozíciu – samostatný referent obecnej samosprávy Pracovná náplň: – administratívne práce na úseku originálnych a prenesených kompetencií v samospráve – zverejňovanie dokumentov, elektronická komunikácia, elektronická schránka, aktualizácia web

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení

Pozvánka obecného zastupiteľstva 01.03.2019

Pozývame Vás na  plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva  vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 01.03.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod. Program:  Pozvánka OZ 01.03.2019

Návrh VZN

Zverejňujeme návrhy VZN Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vydrník č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v obci Vydrník link Návrh VZN 1-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Sadzba poplatku pre rok 2019 link  Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Pozvánka – Fašiangy 2019

Pozvánka na fašiangy 2019  – link Fašiangy 2019     Tešíme sa na Vás.

Oznámenie o začatí stavebných prác február – Jún 2019

Oznámenie stavebných prác február – Jún 2019 – link. Oznam o začatí stavebných prác

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie  –  Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie – volby do Europskeho parlamentu Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu