Archív rubriky: Aktuality

Obecné zastupiteľstvo Vydrník – 18.01.2019

Starosta obce  Vás  pozýva na  plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva  vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 18.01.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod. Obecné zastupiteľstvo Vydrník – 18.01.2019

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vydrník 2019

V priebehu  mesiaca  január, Vám bude zberová spoločnosť Brantner Poprad doručovať kalendáre na triedený zber na rok 2019. Ďakujeme za trpezlivosť.  Link Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vydrník 2019  

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou , Vydrník 121 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   Od 01.02.2019  bude vytvorené nové pracovné miesto na pozíciu Upratovačky v MŠ. Miesto  práce :  MŠ  Vydrník Druh pracovného pomeru :  upratovačka s prerušovanou pracovnou dobou Termín nástupu :  01.02.2019

Voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:  Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola

Liturgické oznamy

P1110314

        V týždni od 21 – 27. januára 2019  budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne: Pondelok:      21.01.2019  o  17:30 hod Utorok:          22.01.2019  o 15:30 hod  detská sv.

Voľné pracovné miesto

  Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:  Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná

Voľné pracovné miesta

Obec Vydrník  v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Jedná sa o zamestnanca MŠ – školský psychológ –

Adventný čas vo Vydrníku

Vianoce nám už nezadržateľne klopú na dvere. Ak ešte nemáte darčeky pre všetkých, ktorých chcete obdarovať alebo by ste chceli tento predvianočný čas stráviť príjemne v kruhu dobrých ľudí, 16.12.2018 o 13:00 hod môžete zažiť  úžasnú predvianočnú atmosféru ak navštívite

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Obec Vydrník  v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Jedná sa o zamestnanca MŠ – školský psychológ –

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e na 1 pracovné miesto