Archív rubriky: Aktuality

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania Obec Vydrník, Vydrník č.55, 059 14  vyhlasuje výberové konanie na  pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.07.2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky  na Obecnom úrade vo Vydrníku. Oznam o vyhlaseni VK- Vydrník

Rozhodnutie – verejná vyhláška

Rozhodnutie –  verejná vyhláška   –  Rozhodnutie – verejná vyhláška

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 21.06.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod. Program: Pozvánka OZ 21.06.2019

Poverenie starostu obce

  Poverenie starostu obce

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky „Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV obce Vydrník“ Výzva na predloženie ponuky _Vydrnik kanal ČOV Vydrník- situácia kanalizácie

Liturgické oznamy

P1110314

            V  týždni od     10. Júna   do   –     16. júna    –  2019   budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne:  Pondelok:         10.06 .2019   o  18.00  Utorok:       

Pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.04.2019

Pozývam Vás na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku 26.04.2019 o 18.00 Program Pozvánka OZ 26.04.2019

Výkup papiera Vydrník

V našej obci sa  dňa 30.04.2019 uskutoční Výkup Papiera Pred stanicou  –  15.30 – 15.50 Pred potravinami COOP Jodnota   – 15.50 – 16.10.    

VYDRNÍCKA KVAPKA KRVI 24.04.2019

VYDRNÍCKA KVAPKA KRVI 24.04.2019  Obecný úrad v čase od 8.00 – 11.00 Hlásenie darcov na email  obec@vydrnik.sk Všetkým darcom, ktorí sa zapoja do tohto humánneho činu, vopred ďakujeme.        Podmienky odberu Odber krvi mobilnou jednotkou NTS  Poprad  –  Vydrnik