Archív rubriky: Obec

Stavebné povolenie

Povolenie stavby “Vydrník- Zriadenie trafostanice a úprava NN siete pri ŽSR” Stav_povol

Verejná vyhláška + Územné rozhodnutie-začatie konania

stavba

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania. Viac sa môžete dozvedieť kliknutím na nasledovné odkazy : 01 – Situacia 01 – Situacia územné rozhodnutie začatie vsd  

Organizácie pôsobiace v obci

PRO POPULO Poprad, s.r.o. Obrancov mieru 329 059 34 Spišská Teplica Expedičný sklad Vydrník Vydrník 207 059 14 Vydrník – kontakty : 052/ 788 43 66 ,  0903 999 292 mail : es@propopulo-poprad.sk Občianske združenie Manušeskro hangos sídlo : Vydrník

„Súťažné podklady – Obnova Materskej školy Vydrník“.

Obec Vydrník zverejňuje súťažné podklady na dielo “Obnova Materskej školy Vydrník ” Súťažné podklady si môžete stiahnuť  kliknutím na nasledovný odkaz : sutazne-podklady  

Jarná cyklistická súťaž 2016-výsledky

Tu si môžete pozrieť výsledky jarnej cyklistickej súťaže spolu s časmi, ktoré dosiahli pretekári. vyhodnotenie  

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad  zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon, ďalej len SZ) . V našej obci činnosť stavebného úradu vykonáva Ing. Miriam Zavacká. Pozor zmena úradných hodín !

Typ na šport a turistiku

Z Vydrníka vedie cez Hrabušice, Hrabušice-Mýto, Podlesok, Kláštorisko, Letanovský mlyn  cykloturistická trasa , ktorá končí v Letanovciach – zastávke a jej mapu a veľmi podrobný popis aj s možnosťou občerstvenia na trase si môžete pozrieť   TU

Mikroregión Slovenský raj

Obec Vydrník je členom mikroregiónu Slovenský raj. Viac o pripravovaných a prebiehajúcich akciách, turistických trasách i najnovšie informácie môžete získať kliknutím  na nasledovný odkaz : http://www.slovenskyraj.eu/

Verejná vyhláška

Prístavba a nadstavba rodinného domu : štefan žiga – začatie konania

Jasličková pobožnosť

Na sviatok Božieho narodenia popoludní  si všetky deti z našej farnosti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, proste so svojimi blízkymi mohli v našom kostole pozrieť, ako to vlastne bolo s narodením malého Ježiška. Jasličková pobožnosť, v ktorej účinkovali ich