Archív rubriky: Cirkev

Jasličková pobožnosť

Na sviatok Božieho narodenia popoludní  si všetky deti z našej farnosti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, proste so svojimi blízkymi mohli v našom kostole pozrieť, ako to vlastne bolo s narodením malého Ježiška. Jasličková pobožnosť, v ktorej účinkovali ich

Odpustová slávnosť

sv.o.

Odpustová slávnosť  na sviatok sv.apoštolov Šimona a Júdu sa vo Vydrníku konala 26.10.2014. Tento rok to však bolo o to slávnostnejšie, že svätú omšu z našej farnosti prenášala aj  TV LUX.  Ak by ste si chceli pozrieť túto svätú omšu

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

15.9.2014 bolo zavŕšené ďalšie dielo nášho duchovného otca Jaroslava Kaníka, ktorý navrhol našim farníkom, postaviť v roku Sedembolestnej Panny Márie kaplnku zasvätenú tejto patrónke Slovenska. Toto dielo sa aj zásluhou dobrodincov podarilo a vo Vydrníku v časti  Moškovec v deň

Slávnosť Božieho tela a Krvi v našej farnosti

slávnosť

V roku 2014 pripadol sviatok “Božieho tela a Krvi ” na 19.6.2014. Slávnosť sa začala sv. omšou v našom kostole a potom pokračovala sprievodom po obci. Ukončila sa záverečným požehnaním .       Fotografie z tejto slávnosti v našej

Ludzmierz

Na  svete je mnoho nádherných miest, ktoré sa nám ale  nikdy nepodarí navštíviť. Sú  aj také, ktoré je v našich silách navštíviť, no ani netušíme, že vôbec existujú.  Jedným z nich je aj “Záhrada Jána Pavla II” v Ludzmierzi. Je

Pastiersky list

Pastiersky list KBS na I.adventnú nedeľu . http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013  

Sviatosť birmovania

birmovka

Tento rok je v našej farnosti bohatý na významné udalosti. 29.septembra 2013 pristúpilo 37 mladých ľudí z našej farnosti k sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania vysluhoval Mons. Andrej Imrich ,spišský pomocný biskup a generálny vikár. Slávnostná svätá omša sa začala o 10.00

Misie v našej obci

Od 8. do 15. septembra 2013 boli pre farnosť Vydrník dňami požehnania a milosti. V tieto dni sa v obci konali ľudové misie, ktoré viedli pátri kapucíni Jozef Konc a Félix Tkáč a brat Marián Veselský. Snažili sa priblížiť veriacim

Konsekrácia oltára

V nedeľu 27. októbra 2013 boli veriaci vydrníckej farnosti vo svojom 212-ročnom chráme svedkami historickej udalosti. Spišský biskup Mons. Štefan Sečka pri svätej omši konsekroval nový oltár. Vo Vydrníku slúžil až do júna tohto roku drevený oltár a ambón, ktorý dal

Krížová cesta

Na Kvetnú nedeľu dňa 1.apríla 2012 sa v našej farnosti konala už po tretí krát Krížová cesta ku Jánovskému krížu. Aj keď počasie tohto roku veriacim veľmi neprialo, účasť bola pomerne vysoká. Všetci veriaci  takto mohli v prírode prežiť utrpenie