Archív rubriky: História

Alžbetine kúpele- zašlá sláva

Alžbetine kúpele Starší obyvatelia našej obce majú isto tieto nostalgické fotografie vo svojej pamäti.

História obce

kronika obce

Prvá zmienka o našej obci pochádza z 19.júna 1294 a spomína sa v listine spišského prepošta Jakuba. Spomína sa pod názvom Wydernik a je spojená s históriou Spišského opátstva. Sídlisko z doby Veľkomoravskej ríše dokumentuje, že toto územie bolo osídlené