Archív rubriky: Obecná knižnica

Obecná knižnica

Knižnica

 Obecná knižnica sa nachádza v budove Obecného úradu vo Vydrníku a je otvorená každý pondelok od 16:00  do 18:30 hod. Knihovníčkou je p.Mária Barabasová. V súčasnej dobe je v obecnej knižnici zaregistrovaných 27 čitateľov a pribúdajú stále noví čitatelia, najmä z