Archív rubriky: Obec

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

15.9.2014 bolo zavŕšené ďalšie dielo nášho duchovného otca Jaroslava Kaníka, ktorý navrhol našim farníkom, postaviť v roku Sedembolestnej Panny Márie kaplnku zasvätenú tejto patrónke Slovenska. Toto dielo sa aj zásluhou dobrodincov podarilo a vo Vydrníku v časti  Moškovec v deň

Voľby do orgánov samosprávy obcí

voľby

          Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ  a starostu obce vo Vydrníku 15.11.2014 . Klikni tu :  Vyhlásenie kandidatúry Počet obyvateľov našej obce je ku dňu 21.8.2014 :  1 147.   Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku na

MAS Pramene

Naša obec je od roku 2013,  členom občianskeho združenia MAS PRAMENE Občianske združenie MAS PRAMENE je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické osoby, pôsobiace resp. sídliace na danom území s cieľom vytvárať a realizovať stratégiu rozvoja územia. Zakladajúcimi členmi

Slávnosť Božieho tela a Krvi v našej farnosti

slávnosť

V roku 2014 pripadol sviatok “Božieho tela a Krvi ” na 19.6.2014. Slávnosť sa začala sv. omšou v našom kostole a potom pokračovala sprievodom po obci. Ukončila sa záverečným požehnaním .       Fotografie z tejto slávnosti v našej

Ludzmierz

Na  svete je mnoho nádherných miest, ktoré sa nám ale  nikdy nepodarí navštíviť. Sú  aj také, ktoré je v našich silách navštíviť, no ani netušíme, že vôbec existujú.  Jedným z nich je aj “Záhrada Jána Pavla II” v Ludzmierzi. Je

Pastiersky list

Pastiersky list KBS na I.adventnú nedeľu . http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013  

Alžbetine kúpele- zašlá sláva

Alžbetine kúpele Starší obyvatelia našej obce majú isto tieto nostalgické fotografie vo svojej pamäti.

Sviatosť birmovania

birmovka

Tento rok je v našej farnosti bohatý na významné udalosti. 29.septembra 2013 pristúpilo 37 mladých ľudí z našej farnosti k sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania vysluhoval Mons. Andrej Imrich ,spišský pomocný biskup a generálny vikár. Slávnostná svätá omša sa začala o 10.00

Misie v našej obci

Od 8. do 15. septembra 2013 boli pre farnosť Vydrník dňami požehnania a milosti. V tieto dni sa v obci konali ľudové misie, ktoré viedli pátri kapucíni Jozef Konc a Félix Tkáč a brat Marián Veselský. Snažili sa priblížiť veriacim

Konsekrácia oltára

V nedeľu 27. októbra 2013 boli veriaci vydrníckej farnosti vo svojom 212-ročnom chráme svedkami historickej udalosti. Spišský biskup Mons. Štefan Sečka pri svätej omši konsekroval nový oltár. Vo Vydrníku slúžil až do júna tohto roku drevený oltár a ambón, ktorý dal