Archív rubriky: Projekty obce

„Súťažné podklady – Obnova Materskej školy Vydrník“.

Obec Vydrník zverejňuje súťažné podklady na dielo “Obnova Materskej školy Vydrník ” Súťažné podklady si môžete stiahnuť  kliknutím na nasledovný odkaz : sutazne-podklady  

Projekty obce

Obec Vydrník podala ešte v roku 2009 v rámci Operačného programu Životné prostredie projekt s názvom “Úprava vodného toku v obci Vydrník. Dňa 30.11.2009 prišlo z Ministerstva životného prostredia SR Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov