Archív rubriky: Stavebný úrad

Stavebné povolenie

Povolenie stavby “Vydrník- Zriadenie trafostanice a úprava NN siete pri ŽSR” Stav_povol

Verejná vyhláška + Územné rozhodnutie-začatie konania

stavba

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania. Viac sa môžete dozvedieť kliknutím na nasledovné odkazy : 01 – Situacia 01 – Situacia územné rozhodnutie začatie vsd  

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad  zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon, ďalej len SZ) . V našej obci činnosť stavebného úradu vykonáva Ing. Miriam Zavacká. Pozor zmena úradných hodín !

Verejná vyhláška

Prístavba a nadstavba rodinného domu : štefan žiga – začatie konania