Archív rubriky: Stavebný úrad

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad  zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon, ďalej len SZ) . V našej obci činnosť stavebného úradu vykonáva Ing. Miroslava Zavacká. Pozor zmena úradných hodín !

Verejná vyhláška

Prístavba a nadstavba rodinného domu : štefan žiga – začatie konania