Archív rubriky: Obecný úrad

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 9.5.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 19:00 hod. Celú pozvánku si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz :pozvanka-09.05.2018

Harmonogram zberu elektroodpadu 2018

Electronic waste

Firma Brantner oznamuje občanom obce Vydrník, že elektroodpad bude v našej obci v roku 2018 zbierať dvakrát a to 28.4.2018 a 6.10.2018. Celý harmonogram zberu elektroodpadu si môžete pozrieť tu : Harmonogram zberu (MZ) NO_2018 a elektroodpadu

Skúška sirény v roku 2018

siréna

Vážení občania, kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť dátumy preskúšania funkčnosti sirény. Skúška sirény

Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2018

images

P O Z O R    Z M E N A !!! Vážení občania, tu si môžete pozrieť kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci firmy  na rok 2018, platný od 1.3.2018. :separovaný zber

Prístupnosť

paragraf

Webové sídlo obce Vydrník www.vydrnik.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva

Otváracie hodiny zberného dvora – Brantner s.r.o. Poprad

4

Vážení občania, kliknutím na nasledovný odkaz si môžete  v prípade potreby zistiť otváracie hodiny Zberného dvora Brantner s.r.o. Poprad. otvar-_hodiny_brantner

Obecný úrad – úradné hodiny

referát samosprávy obce

deň dopoludnia popoludní Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Piatok 8:00 – 13:00 — Referent samosprávy obce: Mgr.

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o pripojenie sa na verejný vodovod  kliknite sem : Žiadosť – voda V prípade, že žiadate povolenie o výrub drevín kliknite sem :  ziadost-vyrub-drevin Ak si žiadate od obce dotáciu na činnosť občianskeho združenia, organizácie a pod, vzor žiadosti

Zverejňované dokumenty

zver.obr.

Zverejňované dokumenty sú k nahliadnutiu na Obecnom portáli obce Vydrník na adrese http://vydrnik.obecny-portal.sk

Obecný úrad Vydrník

budova obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a