Archív rubriky: Samospráva

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Oznam OZ – voľba kontrolora

kontrolor

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánku na prvé zasadnutie novozvoleného  OZ vo Vydrníku si môžete prečítať po kliknutí na odkaz :  pozvanka-na-oz

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Komisie pri OZ

Pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku pracuje kultúrno-športová komisia v zložení : Milan Barabas – predseda komisie Lucia Barabasová – zapisovateľka Ing.Božena Dická – člen Radoslav Hudák – člen Antónia Malá-člen Mariana Slavkovská – člen Helena Žoldáková – člen Kultúrno-športová komisia každoročne organizuje akcie : –  Fašiangy

Obecný kontrolór

20180228_113223

Obecným kontrolorom je Ing.Vladimír Matfiak Podľa  Zákona o obecnom zriadení : a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v

Starosta obce

starosta

Starostom obce Vydrník je Peter Slobodník (technik, Vydrník č.173, kandidát SDKÚ-DS). Funkciu vykonáva od roku 1993, kedy sa jej ujal z pozície zástupcu starostu obce. Kontakt  : 0911 702 327 Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia

Poslanci

zasadačka v Obecnom úrade

    Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo, starosta obce.     Obecné zastupiteľstvo pozostáva zo siedmich členov  : Milan Barabas –  zástupca starostu obce Ing.Ladislav Dický Ladislav Kollár Martin Barabas Ing.Peter Slavkovský Ing. Rastislav Skokan Peter Gapčo   Obecné zastupiteľstvo