Archív rubriky: Samospráva

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Oznam OZ – voľba kontrolora

kontrolor

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánku na prvé zasadnutie novozvoleného  OZ vo Vydrníku si môžete prečítať po kliknutí na odkaz :  pozvanka-na-oz

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Komisie pri OZ

Pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku pracuje kultúrno-športová komisia v zložení : Milan Barabas – predseda komisie Lucia Barabasová – zapisovateľka Ing.Božena Dická – člen Radoslav Hudák – člen Antónia Malá-člen Mariana Slavkovská – člen Helena Žoldáková – člen Kultúrno-športová komisia každoročne organizuje akcie : –  Fašiangy

Obecný kontrolór

20180228_113223

Obecným kontrolorom je Ing.Vladimír Matfiak Podľa  Zákona o obecnom zriadení : a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v

Starosta obce

jozef-bizon

Starostom obce Vydrník je Mgr. Jozef Bizoň. Funkciu vykonáva od roku 2018, kedy sa jej ujal z pozície starostu obce. Kontakt  : 0902 389 720  Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia.  Starosta :