Archív rubriky: Komisie pri OZ

Komisie pri OZ

Pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku pracuje kultúrno-športová komisia v zložení : Milan Barabas – predseda komisie Lucia Barabasová – zapisovateľka Ing.Božena Dická – člen Radoslav Hudák – člen Antónia Malá-člen Mariana Slavkovská – člen Helena Žoldáková – člen Kultúrno-športová komisia každoročne organizuje akcie : –  Fašiangy