Archív rubriky: Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánku na prvé zasadnutie novozvoleného  OZ vo Vydrníku si môžete prečítať po kliknutí na odkaz :  pozvanka-na-oz

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Poslanci

zasadačka v Obecnom úrade

    Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo, starosta obce.     Obecné zastupiteľstvo pozostáva zo siedmich členov  : Milan Barabas –  zástupca starostu obce Ing.Ladislav Dický Ladislav Kollár Martin Barabas Ing.Peter Slavkovský Ing. Rastislav Skokan Peter Gapčo   Obecné zastupiteľstvo