Informácia o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľných pracovných miestach

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou,  Vydrník 121, 059 14 Vydrník

voľné miesto učiteľ

voľné miesto vychovávateľ