Jasličková pobožnosť

Na sviatok Božieho narodenia popoludní  si všetky deti z našej farnosti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, proste so svojimi blízkymi mohli v našom kostole pozrieť, ako to vlastne bolo s narodením malého Ježiška. Jasličková pobožnosť, v ktorej účinkovali ich súrodenci či kamaráti, bola popretkávaná vianočnými piesňami a koledami, ktoré hrou na gitare sprevádzal náš duchovný otec Jaroslav Kaník.

jasličková pobožnosť