Jubilanti 2017

ruza

Aj v roku 2017 sa v mesiaci októbri zišli v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku jubilanti, ktorí v roku 2017 oslávili svoje životné jubileum. Takto im každoročne vyjadrujeme svoju úctu a vďaku. Posedenie spestrili kultúrnym programom deti Základnej školy s materskou školou vo Vydrníku, žiaci Špeciálnej základnej školy v Spišskom Štiavniku-elokované pracovisko Vydrník a folklorista Anton Budinský z rázovitej obce Očová.