Jubilanti

V mesiaci októbri si obec tradične uctí občanov, ktorí sa dožívajú životného jubilea.