Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vydrník 2019

V priebehu  mesiaca  január, Vám bude zberová spoločnosť Brantner Poprad doručovať kalendáre na triedený zber na rok 2019. Ďakujeme za trpezlivosť.  Link

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vydrník 2019