Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2018

images

P O Z O R    Z M E N A !!!

Vážení občania,

tu si môžete pozrieť kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v našej obci firmy  na rok 2018, platný od 1.3.2018. :separovaný zber