Za  účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi vymyslenými legendami, zámienkami alebo ľsťami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory, nevnímajúc zneužívanie vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID – 19 Vám v prílohe dávame do pozornosti informačný materiál (leták), ktorý bol vypracovaný v rámci činnosti národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

 

 

 

 

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

 

 

Inštrukcie  Covid-19

 

 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe