Aktuálne opatrenia proti COVID-19 od Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 01.09.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_hranice_10_9.pdf

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf

 

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území na území SR dňom 13.6.2020

 

 

 

Obec Vydrník vyhlasuje výberové konanie na:

1 terenného socialneho pracovníka (TSP)

1 terenného pracovníka (TP)

 

 

 

Za  účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi vymyslenými legendami, zámienkami alebo ľsťami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory, nevnímajúc zneužívanie vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID – 19 Vám v prílohe dávame do pozornosti informačný materiál (leták), ktorý bol vypracovaný v rámci činnosti národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

 

 

 

 

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

 

 

Inštrukcie  Covid-19