Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

K poslednému dňu  mesiaca marec 2021 bolo ukončené samosčítanie  obyvateľov  na Slovensku. Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 začne asistované sčítanie (tzv. dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania) dňa 3. mája 2021. Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona teda potrvá od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021. V prípade zhoršenia pandemickej situácie môže byť asistované sčítanie 1 krát prerušené.