Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

RKFÚ vo Vydrníku dáva do pozornosti, že je možnosť  sledovať slávenie sv.omše z nášho kostola a to :

v nedeľu 29.11.2020 o 10:00 hod. na tomto linku:

Svätú omšu si môžete pozrieť cez telefón, počítač či tablet, ktorý má pripojenie na internet.

Alebo jednoducho zadajte na youtube vyhľadávači „Vydrník svätá omša “

 

 

 

Oznam o celoplošnom testovaní na COVID-19 v obci Vydrník – III. kolo

V obci Vydrník sa uskutoční III. kolo dvojdnodňového testovania na COVID-19 z dôvodu toho, že v II. kole testovania bol podiel pozitívnych testov 2,04 %.

Odberné miesto:    Základná škola vo Vydrníku

Dátum testovania:  21.11.2020 – 22.11.2020

Čas testovania:

  • 8:00 – 12:00 (12:00 – 13:00 prestávka)
  • 13:00 – 17:00 (17:00 – 17:30 prestávka)
  • 17:30 – 20:00

Testovanie je dobrovoľné, občania sa testovania môžu zúčastniť v ľubovoľnom poradí, nie je určené poradie podľa čísla domu.

 

Doneste si prosím so sebou:

  • občiansky preukaz (občania nad 15 rokov)
  • preukaz poistenca ( deti od 10 do 15 rokov)
  • telefónne číslo

Testovaní občania si vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní pracovníci bezpečnostných zložiek.

 

 

 

Opätovné oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a stanovenie lehoty pre uplatnenie námietok účastníkov konania na stavbu: „Rodinný dom – novostavba“

Ján Žiga, Vydrník č.22

 

 

Oznámenie o voľných pracovných miestach v ZŠ s MŠ vo Vydrníku

Kategórie voľných pracovných miest:

  • ekonóm školy
  • rodičovský asistent
  • pedagogický asistent

požiadavky na dané pozície si môžete pozrieť v priložených prílohách

Neoficiálne výsledky celoplošného testovania v obci Vydrník

Prvé kolo 31.10.2020 – 1.11. 2020
820 odberov, z toho 55 pozitívnych, čo je 6,7 %

Druhé kolo 7.11.2020 – 8.11.2020
658 odberov, z toho 14 pozitívnych, čo je 2,12 %

Občanom s negatívnym výsledkom pripomíname, že stále je potrebná ostražitosť pri ochrane zdravia a nutnosť naďalej dodržiavať všetky platné protiepidemiologické opatrenia.

Pozitívne testovaným prajeme skoré uzdravenie. Zároveň pripomíname, že je potrebné dodržať povinnú  10 dňovú karanténu, ktorá sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanými.

Starosta obce Vydrník ďakuje všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom Ozbrojených síl SR a OR policajného zboru v Poprade  za nasadenie a súčinnosť pri realizácii prvého a druhého kola celoplošného testovania. Naša vďaka patrí každému, kto sa akoukoľvek formou pričinil k zdarnému priebehu tohto podujatia . Chráňme si  aj naďalej svoje zdravie, buďme zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu.

 

 

 

V prílohe nájdete podrobné informácie o celoplošnom testovaní  2. kola v našej obci.

Na testovanie si treba doniesť: občiansky preukaz, deti do 15-rokov kartičku poistenca, negatívny test z 1.kola

Zároveň pripomíname, že občania
ktorí mali v prvom kole pozitívny test alebo boli s pozitívne testovanými v domácej karanténe, občania ktorí neboli na 1. kole celoplošného  testovania sa 2. kola
celoplošného testovania nemôžu zúčastniť!

metodické usmernenia  https://www.somzodpovedny.sk/

Na sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu v skorých ranných hodinách zakončil svoju životnú púť náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka v 68. roku života, 45. roku kňazstva a 19. roku biskupskej služby.

Zomrel v nemocnici v Levoči kde ho prijali v sobotu so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili.

Pozývame všetkých k tichej modlitbe za pastiera našej diecézy. Nech požíva večné spoločenstvo so svojím Majstrom a Pánomi i so všetkými svätými. Nech ho Pán príjme k sebe na večnú nebeskú hostinu.

 

Pohreb zosnulého diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.