Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

Hlavný cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Projekt bude trvať od septembra 2019 do augusta 2021.

Nenávratný finančný príspevok: 193 501,60 EUR

Projekt je dopytovo – orientovaný.

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zároveň si môžete pozrieť oficiálny dokument priamo tu:

Obec Vydrník vás pozýva na spoločenské podujatie Deň obce Vydrník. Podujatie sa bude konať 07.09.2019 (sobota) v areáli základnej školy. Vstupenky si môžete zaobstarať v predpredaji za 3 eurá na OcÚ vo Vydrníku do 30.08.2019, takto zakúpené vstupenky zahŕňajú aj občerstvenie vo forme guľáša a nápoja.  Vstupenky sa budú predávať aj v deň konania a to za 5 eur. Vstupenka zakúpená v deň konania akcie neobsahuje občerstvenie.  

Program: 

9:00 Slávnostná sv. omša pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky v kostole sv. Šimona a Júdu

11:00 Príhovor starostu a odovzdanie ceny Starostu obce

11:30 Začiatok súťaže vo varení halušiek

13:30 Vyhodnotenie a dražba halušiek 

16:00 Vystúpenie folklórneho súboru Lomničan

17:00 Vystúpenie harmonikára

18:00 Štefan Skrúcaný 

19:30 Country trio Anton Smatana

21:30 Voľná zábava s DJ Mircom

Počas programu bude tombola. Nebudú chýbať ani atrakcie pre deti – skákaci hrad a maľovanie na tvár. Ak máte záujem vytvoriť súťažné družstvo a zapojiť sa do súťaže vo varení halušiek, nahláste svoj štvorčlenný tím na OcÚ vo Vydrníku do 30.08.2019.

Dňa 16.8. bol OZ schválený Dodatok č.1 k VZN obce Vydrník o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom klube č. 3/2018.

Dodatok si môžete pozrieť tu: