Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

Kultúrno-športová komisia vo Vydrníku v spolupráci s Obecným úradom Vydrník vás pozýva dňa 20. septembra 2020 na XII. ročník podujatia Dary zeme.

Podujatie sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Skautskej klubovne vo Vydrníku, kde sa bude súťažiť o najzaujímavejšie tvary a veľkosti plodín vypestovaných vo vydrníckych záhradách. Príďte, doneste, pokochajte sa a podeľte sa o svoju radosť.

Šikovné gazdinky a pekárky prineste zo sebou na ochutnanie aj koláčiky a rôzne dobroty upečené z darov zeme.  Najlepší recept bude ocenený.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!     

Kultúrno-športová komisia pri OZ vo Vydrníku Vás srdečne pozýva na
„ Benefičný cyklopretek “
ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.09.2020 o 13:00
v priestoroch skautskej klubovne a na námestí vo Vydrníku
Štartovné: 10 € osoba
Pre všetkých účastníkov bude pripravené občerstvenie …
Výťažok z pretekov bude použitý na rehabilitačnú liečbu
Žiadame všetkých o dodržiavanie bezpečnostných opatrení súvisiace s pandémiou COVID 19

VZN Obce Vydrník 4/2020

o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Vydrník

Súbor
pdf VZNč.42020

VZN Obce Vydrník 3/2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vydrník

Súbor
pdf VZN 32020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva, počnúc dnešným dňom od 10:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, viď príloha. 

Súbor
pdf scan_1-1

V prílohách Vám poskytujeme návrh Cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja po zapracovaní nových polôh vlakov osobnej dopravy počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR.

S novým GVD dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji.

V Poprade sa dnešné cca 6-minútové prestupy smer Stará Ľubovňa (a späť) predĺžia na približne 45 minút, zatiaľ čo v Kysaku dôjde naopak k skráteniu prestupných časov na Prešov (a späť) na úroveň, kedy je prakticky nereálne očakávať spoľahlivosť týchto prestupov. Dôvodom je posun vlakov diaľkovej dopravy a to príchod/odchod do Košíc +10/-10 minút

 Informáciu s jednotlivými cestovnými poriadkami nájdete aj na: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/doprava/cestovne-poriadky/zeleznicna-doprava/

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Úsek obchodu Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3

a na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk