Komisie pri OZ

Pri Obecnom zastupiteľstve vo Vydrníku pracuje kultúrno-športová komisia v zložení :

Milan Barabas – predseda komisie

Lucia Barabasová – zapisovateľka

Ing.Božena Dická – člen

Radoslav Hudák – člen

Antónia Malá-člen

Mariana Slavkovská – člen

Helena Žoldáková – člen

Kultúrno-športová komisia každoročne organizuje akcie :

–  Fašiangy na snehu 

–  Súťaž vo varení halušiek o “Putovný pohár obce Vydrník “

–   Šarkaniáda

–  Jubilanti

–  Mikuláš deťom .

Fotografie z týchto akcií si môžete pozrieť v kategórii  tu : Fotogaléria