Kontaktné údaje

e-mail: obec@vydrnik.sk
url: www.vydrnik.sk

Starosta obce: Mgr. Jozef Bizoň
e-mail: bizon.starosta@vydrnik.sk
mobil: 0902 389 720

Sekretariát starostu
tel.: 0421 (52) 7887151

Ekonomické a personálne oddelenie, evidencia obyvateľov:
Mgr. Lesnická Darina

Dane a poplatky, voda, administratíva:
Mgr. Lucia Barabasová

Stavebný úrad:
Ing. Miriam Zavacká

Kontrolór obce:
Ing. Matfiak

Miestna knižnica:
Otváracie hodiny: Pondelok 16:00 – 19:00
p. Mária Barabasová

Koordinátorky AČ:
p. Mária Barabasová
p. Helena Žoldáková

Napíšte nám