Obecná knižnica

Knižnica

 Obecná knižnica sa nachádza v budove Obecného úradu vo Vydrníku a jotvorená každý pondelok od 16:00  do 18:30 hod. Knihovníčkou je p.Mária Barabasová. V súčasnej dobe je v obecnej knižnici zaregistrovaných 27 čitateľov a pribúdajú stále noví čitatelia, najmä z radov detí. Priebežne sa dokupujú nové tituly kníh. V knižnici sú k dispozícii tituly z povinného čítania, literatúry  pre deti a mládež,  nájdete tu kriminalistické žánre, náučnú literatúru, encyklopédie,  romantické tituly a romány  v celkovom počte  asi 3 070 ks.

Členské na rok 2016 je nezmenené a činí  0,70 €. Výška členského  poplatku je schválená Obecným zastupiteľstvom vo Vydrníku.