Liturgické oznamy

P1110314

 

 

 

 

V týždni od 12.3.2018 budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne:

Pondelok:       12.3.2018  o 17:30 hod

Utorok:           13.3.2018 o 15:30 hod

Streda:           14.3.2018 o   7:00 hod 

Štvrtok:          15.3.2018 o 17:30 hod

Piatok:           16.3.2018  o 17:00 hod

Sobota:          17.3.2018  o 7:30 hod

Nedeľa:         18.3.2018  o 8:00 hod a o 10:00 hod

Vo štvrtok bude adorácia.   Tel č. na faru : 052/77 857 47.