Liturgické oznamy

P1110314

   

 

 

 

 

V  týždni od     10. Júna   do   –     16. júna    –  2019   budú sv. omše v rímsko-katolíckom Kostole sv. Šimona a Júdu nasledovne:

 Pondelok:         10.06 .2019   o  18.00 

Utorok:            11.06.2019  o    18.000 hod

Streda:            12.06.2019  o   7:00

 Štvrtok:         13.06.2019  o  18:00 hod

Piatok:             14.06.2019       18.00

Sobota:             15.06.2019   – 07.30   

Nedeľa:          16.06.2019   o 8:00 hod a o 10:30 hod  – Prvé sväté prijímanie

  Tel č. na faru : 052/77 857 47.