Misie v našej obci

Od 8. do 15. septembra 2013 boli pre farnosť Vydrník dňami požehnania a milosti. V tieto dni sa v obci konali ľudové misie, ktoré viedli pátri kapucíni Jozef Konc a Félix Tkáč a brat Marián Veselský. Snažili sa priblížiť veriacim pravdy viery v témach o Božej láske, hriechu, spáse, viere a obrátení, Ježišovi, Duchu Svätom a Cirkvi. Táto udalosť vyvolala veľký záujem nielen zo strany veriacich farnosti, ale aj z okolia, ktorí prichádzali na sväté omše, katechézy a iné aktivity spojené s misiami. Aktivity s deťmi v škole, s mládežou, mužmi a ženami v kostole, návšteva chorých, obnova manželských sľubov a iné, vyvolali v srdci nejedného z nich väčší záujem o vieru a vzťah k Bohu. Najsilnejšou skúsenosťou bola návšteva rómskej osady, kde sa zišlo okolo 150 Rómov. Potvrdilo sa, že Rómovia sú veľmi hladní po Božom slove a sú vďační za každé slovo povzbudenia a záujmu zo strany duchovných. Vrcholom misií bol v sobotu večer koncert skupiny Kapucíni a Stanley, kde si každý prišiel na svoje a záverečná liturgia v nedeľu spojená s požehnaním misijného kríža.

podľa zdroja : http://www.tkkbs.sk/ upravil administrator