Obecné zastupiteľstvo Vydrník – 18.01.2019

Starosta obce  Vás  pozýva na  plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva  vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 18.01.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod.

Obecné zastupiteľstvo Vydrník – 18.01.2019