Obecný úrad – úradné hodiny

referát samosprávy obce
deň dopoludnia popoludní
Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 13:00

Referent samosprávy obce: Mgr. Darina Lesnická

  • účtovníctvo a personalistika
  • ohlasovňa pobytu
  • overovanie podpisov a listín
  • potvrdenia  obce
  • príjimanie žiadostí o stavebné povolenie

Tel.č. : 0902 906 810

Referent samosprávy obce : Mgr. Lucia Barabasová

  • cintorínske poplatky
  • vypisovanie žiadostí
  • potvrdzovanie a vypisovanie tlačív
  • vyberanie miestnych poplatkov za psa a komunálny odpad
  • vyberanie poplatkov za daň z nehnuteľností

Tel. č. : 0902 906 811

Aktivačná činnosť : koordinátorky :

Mária Barabasová

Bc. Mariana Slavkovská č. tel. : 0902 906 812