Odpustová slávnosť

sv.o.

Odpustová slávnosť  na sviatok sv.apoštolov Šimona a Júdu sa vo Vydrníku konala 26.10.2014. Tento rok to však bolo o to slávnostnejšie, že svätú omšu z našej farnosti prenášala aj  TV LUX.  Ak by ste si chceli pozrieť túto svätú omšu kliknite :  TU