Sledujte „Živé vysielanie nedeľnej sv. omše z kostola sv. Šimona a Júdu vo Vydrníku    28.11.2021 – 10:00 hod.“ na YouTube

https://youtu.be/M5NTaLvB8X0

https://youtu.be/M5NTaLvB8X0

Tlač