Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Vydrník, Vydrník č.55, 059 14

 vyhlasuje výberové konanie na

 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.07.2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky  na Obecnom úrade vo Vydrníku.

Oznam o vyhlaseni VK- Vydrník