Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Vydrník vyhlasuje

Oznam o vyhlásení výberového konania

 Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník

     vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),Výberové konanie sa uskutoční dňa  26.9.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade vo Vydrníku.Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Podrobnosti o tejto ponuke si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : Oznam-o-vyhlaseni-VK obec Vydrník