Obecný úrad vo Vydrníku oznamuje občanom, že v obci pribudlo nové dopravné značenie Zákaz parkovania. Žiadame občanov, aby na tomto označenom mieste neparkovali z dôvodu zúženej vozovky a kvôli vzájomnej bezpečnosti.

Tlač