Oznam pre občanov obce

Obecný úrad vo Vydrníku  oznamuje občanom obce, že
Velička spol. s.r.o. Poprad –
veľkoobchod a maloobchod – výroba čerstvých pekárenských a cukrárenských výrobkov a koláčov, bude v našej obci predávať svoje výrobky, každý pondelok a stredu v čase od 8:30 ho do 11:30hod.Predávať sa bude v pojazdnej predajni  pred Obecným úradom vo Vydrníku v čase od 11:45  do 13:00 hod sa bude predávať v časti obce stanica.