Na základe sprísnených opatrení sú od 1.1.2021 slúžené sv. omše bez účastí verejnosti.

Sv. omše sa v našom kostole budú vysielať online na YouTube

12.4.2021 o 18:00 hod. (pondelok)   https://youtu.be/owWvhsbOux

14.4.2021 o 18:00 hod  (streda)   https://youtu.be/owWvhsbOux

16.4.2021 o 18:00 hod  (piatok)   https://youtu.be/owWvhsbOux

18.4.2021 o 10:00 hod  (nedeľná sv. omša)   https://youtu.be/owWvhsbOux

Tlač