Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Vydrník: z TS PD Vydrník úseky r. d. od 1-29, 30-54, 102-116 a rómska osada pri PD:

23. august 2018 od 08:00 h do 11:30 h

Podrobnosti sa môžete dozvedieť kliknutím na nasledovný odkaz :eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny (1)