Obec Vydrník vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Podmienky výberového konania si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

Tlač