Oznámenie o voľných pracovných miestach

Obec Vydrník  v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Jedná sa o zamestnanca MŠ – školský psychológ – 1 pracovné miesto a

zamestnanca MŠ – asistent učiteľa – 1 pracovné miesto

Podrobnosti a podmienky pre uchádzačov o dané pracovné pozície si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné odkazy :

odborný zamestnanec

asistent