Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie Obce Vydrník o začatí správneho konania.  Klikni tu :  zverejniť na obecnej stránke