Oznámenie o začatí stavebných prác február – Jún 2019

Oznámenie stavebných prác február – Jún 2019 – link.

Oznam o začatí stavebných prác