Pozvánka – Fašiangy 2019

Pozvánka na fašiangy 2019  – link Fašiangy 2019     Tešíme sa na Vás.

Oznámenie o začatí stavebných prác február – Jún 2019

Oznámenie stavebných prác február – Jún 2019 – link. Oznam o začatí stavebných prác

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie  –  Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie – volby do Europskeho parlamentu Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania   Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník     vyhlasuje výberové konanie na   1 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),     Výberové konanie sa uskutoční dňa  18.02.2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu 

Obecné zastupiteľstvo Vydrník – 18.01.2019

Starosta obce  Vás  pozýva na  plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva  vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 18.01.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod. Obecné zastupiteľstvo Vydrník – 18.01.2019

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vydrník 2019

V priebehu  mesiaca  január, Vám bude zberová spoločnosť Brantner Poprad doručovať kalendáre na triedený zber na rok 2019. Ďakujeme za trpezlivosť.  Link Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vydrník 2019  

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou , Vydrník 121 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste   Od 01.02.2019  bude vytvorené nové pracovné miesto na pozíciu Upratovačky v MŠ. Miesto  práce :  MŠ  Vydrník Druh pracovného pomeru :  upratovačka s prerušovanou pracovnou dobou Termín nástupu :  01.02.2019

Voľné pracovné miesto

Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:  Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola

Voľné pracovné miesto

  Oznámenie o voľných pracovných miestach V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:  Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na prvé ustanovujúce zasadnutie  zastupiteľstva vo Vydrníku, ktoré saa bude konať v pondelok 10.12.2019 o 17:00 hod. Program tohto zasadnutia si môžete prezrieť kliknutím na nasledovný odkaz :OZ pondelok