Oznámenie o voľných pracovných miestach

Obec Vydrník  v zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Jedná sa o zamestnanca MŠ – školský psychológ –

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e na 1 pracovné miesto

Výsledky volieb do samosprávy obce Vydrník

Po kliknutí na nasledovný odkaz si môžete prečítať výsledky volieb do obecnej samosprávy v našej obci : Výsledky volieb

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 7.11.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 16:00 hod. Podrobný program tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : Pozvánka 7.11.2018

Návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021

Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť návrh rozpočtu Obce Vydrník na roky 2019-2021 Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Oznam pre občanov

  Firma ADCOMP Spišská Nová Ves ponúka výhodnú jesennú akciu : Za nákup štyroch tonerov dostanete ako darček dáždnik . Viac sa môžete dozvedieť na stránke firmy, kliknutím na nasledovný odkaz : https://www.adcomp.sk/   Mgr.Adriana Šaradínová Fabíniho 23 052 01

Voľby do samosprávy obcí-kandidáti

10. novembra 2018 pristúpime aj v našej obci k volebným urnám.Budeme rozhodovať o tom kto bude riadiť našu samosprávu. Kliknutím na nasledovný odkaz si môžete prezrieť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vydrník Kandidáti-starosta Po kliknutí na nasledovný odkaz

Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku Uznesenie OZ č.1/2010 zo dňa 14.12.2010  Uznesenie OZ č.2/2010 zo dňa 15.12.2010 Uznesenie OZ č.3/2011 zo dňa 2.3.2011 Uznesenie OZ č.4/2011 zo dňa 11.5.2011 Uznesenie OZ č.5/2011 zo dňa 19.07.2011 Uznesenie OZ č.6/2011 zo dňa

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Vydrník vyhlasuje Oznam o vyhlásení výberového konania  Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník      vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),Výberové konanie sa uskutoční dňa  26.9.2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade vo Vydrníku.Záujemcovia

Stavebné povolenie

Povolenie stavby “Vydrník- Zriadenie trafostanice a úprava NN siete pri ŽSR” Stav_povol