Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 21.06.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod.

Program:

Pozvánka OZ 21.06.2019