Pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.04.2019

Pozývam Vás na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vydrníku 26.04.2019 o 18.00

Program Pozvánka OZ 26.04.2019