Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30.8.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18:30 hod.

Celú pozvánku si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : Pozvánka na OZ