Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 9.5.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 19:00 hod.

Celú pozvánku si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz :pozvanka-09.05.2018