Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v stredu 7.11.2018 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 16:00 hod.

Podrobný program tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : Pozvánka 7.11.2018